Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZ ČR 14. 12. 2006

Vydáno: 14. 12. 2006
Autor:

Stanovení nebezpečných potravinářských výrobků

14.12.2006 – Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad příslušný podle § 16 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky, vyrobené ve výrobně provozovatele potravinářského podniku Nové lahůdky Sixta, s.r.o. Římanova 27, 719 000 Ostrava – Kunčice dne 8.12.2006, označené:…

Celý text hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, Ph.D., včetně označení obou výrobků a jejich fotografií – viz přílohy