Bezpečnost potravin

Tisková zpráva kampaně Trvejte na svých právech i na internetu !

Vydáno: 14. 11. 2006
Autor:

  Akce, kterou pořádá EU ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů v rámci projektu informační kampaně Trvejte na svých právech.

Tisková zpráva kampaně Trvejte na svých právech z 13. 11. 2006
 
Velké množství internetových obchodů neuvádí na svých internetových stránkách obchodní podmínky v souladu se zákonem. Ukázal to test, který provedlo Sdružení obrany spotřebitelů ČR. Pouze 37 procent obchodů vyhovělo čtyřem základním kritériím testu. Přesto se oproti obdobnému testu provedenému v loňském roce jedná o mírné zlepšení. V rámci kampaně EU Trvejte na svých právech!, proběhlo dnes v Praze, za účasti poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové, která představila zprávu EU o ochraně spotřebitelských práv v digitálním prostoru, slavnostní vyhlášení výsledků testu.
 
Obchody byly testovány celkem ve čtyřech kategoriích a kritéria kladla důraz na požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES. Mezi jednotlivé kategorie patří: Poskytnutí řádných informací o totožnosti dodavatele;  poskytnutí zákonné 24 měsíční záruční lhůty, bez jakýchkoli omezujících podmínek; správná informace o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu; nezpoplatnění vyřízení reklamace, zejména v případě jejího zamítnutí.
 
Výsledky testu ukázaly, že v rámci uvedených kritérií je stále co zlepšovat, byť situace rozhodně není kritická. Průměrný výsledek byl lepší u obchodů, které jsou členy APEK (Asociace pro elektronickou komerci). Ty v průměru splnily kritéria na 79%, zatímco ostatní obchody dosáhly výsledku 75%. Ovšem pouze 37 % obchodů se může pochlubit tím, že splnilo všechny 4 testované kategorie. Nejproblematičtějším kritériem se ukázala být povinnost informovat spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Tu splnilo pouze 54% testovaných internetových obchodů, a to i přes to, že tuto povinnost mají prodejci již od roku 2001.
 
Celkem bylo testováno 100 internetových obchodů. Jejich výběr byl v letošním testu ovlivněn požadavkem srovnání obchodů, které jsou členy Asociace pro elektronickou komerci – APEK a obchodů, které jejími členy nejsou. Test byl zaměřen na obsah internetových stránek (zejm. kontaktní údaje, obchodní podmínky či reklamační řády) vybraných dodavatelů ve smyslu § 52 odst. 2 OZ (osob, které při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) nabízejících zboží či služby prostřednictvím internetu.
Akce Trvejte na svých právech i na internetu! je součástí informační kampaně Evropské Unie Trvejte na svých právech!, která má za cíl informovat české občany o spotřebitelských právech, které jim poskytují právní předpisy EU na ochranu spotřebitele. Podnítit je k uplatňování těchto práv a podporovat spotřebitelská sdružení v jednotlivých členských zemích.
Předcházející tematické akce byly zaměřeny na ochranu spotřebitelských práv při nákupu dovolené resp. při poskytování spotřebitelských úvěrů. Součástí akce Trvejte na svých právech i na internetu! byla rovněž prezentace simulovaného nákupu v internetovém obchodě, která měla za cíl upozornit na možné problémy, se kterými se spotřebitel může setkat. Dále byly představeny dva projekty, které mohou vést ke zlepšení ochrany práv spotřebitele při nákupu po internetu. Sdružení obrany spotřebitelů ČR představilo projekt Spotřebitelský audit obchodních podmínek a Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci, oznámil spuštění projektu APEK Certifikovaný obchod.
Akce: Trvejte na svých právech i na internetu
(Akce je součástí informační kampaně EU Trvejte na svých právech!)
Slavnostní vyhlášení výsledků testu internetových obchodů, prováděného Sdružením na obranu spotřebitelů ČR, spojené s prezentací simulovaného nákupu v internetovém obchodě s doprovodným odborným komentářem.
Místo: Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 (sál Club)
Datum: 13.11. 2006 11.00 hod
Moderátor: Vladimír Čech
Hosté: Zuzana Roithová (poslankyně Evropsk&eac