Bezpečnost potravin

Tisková konference k aspartamu

Vydáno: 29. 5. 2006
Autor:

V Římě proběhla 5. května 2006 tisková konference k aspartamu, na níž úřad EFSA prezentoval své vyjádření ohledně bezpečnosti diskutovaného sladidla.

V pátek 5. května 2006 proběhla v Římě tisková konference k aspartamu, která byla vysílána živě na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Úřad prezentoval hodnocení nové studie, která upozorňovala na kancerogenitu (schopnost vyvolávat zhoubné bujení) aspartamu. Aspartam je druhým nejrozšířenějším syntetickým sladidlem na světě a používá se ve více než 6000 produktech. Z výsledku posouzení EFSA vyplynulo, že na základě dostupných údajů není žádný důvod pro obavy ani pro změnu vědeckých názorů na bezpečnost aspartamu, ani na opravu přijatelné denní dávky (ADI) syntetického sladidla pro lidi stanovenou do 40 mg/kg.

Studii, která byla podrobena přezkoumání EFSA, předložil před časem specialista Evropské nadace pro onkologii a ekologické vědy B. Ramazzini v italské Bologni. Studie obsahuje výsledky dlouhodobého výzkumu, uskutečněného na 1800 laboratorních krysách.

 

Výzkumníci podávali zvířatům aspartam přidáváním do standardní stravy, přičemž koncentrace sladidla byly v dávkách simulujících denní příjem člověka. Studie nadace přinesla důkazy o novotvarech v rozmanitých orgánech u samců i samic. Proto Evropská komise považovala za nezbytné nové nálezy dlouhodobé studie kancerogenity aspartamu prověřit vědeckým panelem EFSA (AFC Panel – pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami).

 

Příloha : Závěry panelu EFSA  

 

Podrobné informace jsou k dispozici zde.

 

Na webových stránkách EFSA naleznete také tiskové zprávy o stanoviscích nevládních environmentálních organizací k vědeckému hodnocení geneticky modifikovaných organismů (23. 2. 2006), vědecké názory, které se týkají GMO (28.3.2006), a stanoviska odborníků a vědců k tématům jako BSE, TSE u ovcí (9. 3. 2006) a ptačí chřipky (12. 4. 2006).