Bezpečnost potravin

Testování GMO

Vydáno: 3. 7. 2003
Autor:

V laboratoři molekulárně-biologických metod na SZÚ Centra chemie potravinových řetězců v Brně je prováděna diagnostika geneticky modifikovaných organismů a potravin nového typu na bázi GMO s využitím metody PCR (polymerázové řetězové reakce) a ELISA (imunochemické metody).

V r. 2001 bylo zpracováno celkem 42 vzorků (sójové výrobky, kukuřičné výrobky, rajčata, brambory, čekanka). Screeningovou metodou bylo zjištěno, že 6 sójových výrobků a 1 kukuřičný výrobek byly vyrobeny z GM produktů. Z testovaných 5 vzorků biopotravin žádný nebyl vyroben z GMO.  
Pro snadnější orientaci v problematice sestavili odborníci z Centra potravinových řetězců v Brně malý slovník základních pojmů.

Pojem Vysvětlení
Genetická modifikace Cílená změna dědičného materiálu organismu způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací, a to vnesením cizorodého dědičného materiálu do dědičného materiálu organismu nebo vynětím části dědičného materiálu organismu (zákon č. 153/2000 Sb.
Transgen Cizorodý gen, který je vložen do dědičného materiálu organismu
Geneticky modifikovaný organismus (GMO) Organismus, jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací
Dědičný materiál Deoxyribonukleová nebo ribonukleová kyselina.
Příjemce Organismus, do jehož dědičného materiálu se vnáší cizorodý dědičný materiál
Vektor Nebuněčný útvar obsahující dědičný materiál a schpný přenášet tento dědičný materiál spolu s vloženým cizorodým dědičným materiálem do buněk příjemce
Dárcovský organismus Organismus, z jehož dědičného materiálu pochází dědičný materiál vkládaný do buněk příjemce
Insert Cizorodý dědičný materiál, vložený do dědičného materiálu příjemnce
Konstrukt Uměle upravená molekula nukleové kyseliny
Signální gen Gen obsažený v konstruktu a určující snadno zjistitelnou vlastnost buněk nebo organismu, který obsahuje funkční konstrukt
Selekční gen Gen obsažený v konstruktu a určující necitlivost k určité látce nebo k vlivu zabraňujícímu množení buněk, které tento gen neobsahují
Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty Každá činnost, jejímž předmětem jsou GMO nebo produkty od jejich vzniku genetickou modifikací až do okamžiku , kdy ztratí schopnost rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu

   
Podrobnosti o způsobu testování GMO jsou uvedeny ve sborníku přednášek ze semináře Mikrobiologie potravin a její příspěvek ke zdraví a moderní technologii, který se konal 22.-24. 5. 2002 v Třešti.
Sborník bude zařazen do fondu Knihovny ÚZPI.