Bezpečnost potravin

Testování chovů drůbeže v USA na výskyt viru ptačí chřipky

Vydáno: 12. 1. 2006
Autor:

K ochraně spotřebitelů se v USA posiluje kontrola chovů drůbeže na výskyt viru ptačí chřipky typu H5 nebo H7.

Počátkem ledna 2006 oznámil drůbežářský průmysl v USA, že bude testovat chovy drůbeže a drůbeží výrobky z těchto chovů na přítomnost potenciálně nebezpečných forem ptačí chřipky. Společnosti zapojené do tohoto programu budou testovat každý chov, aby se zajistilo, že je bezpečný. Podle vyjádření National Chicken Council (NCC) – obchodní asociace drůbežářského průmyslu, chtějí drůbežářské podniky tímto opatřením zesílit četné již existující bariery k ochraně amerických spotřebitelů.  Testování v rámci programu NCC se bude provádět podle “National Poultry Improvement Plan” (NPIP), existujícího federálního/státního kooperačního programu.

Pokud se u některého chovu zjistí ptačí chřipka typu H5 nebo H7, bude chov okamžitě humánním způsobem zlikvidován na farmách, současně s ohledem na životní prostředí. Žádný živočich z těchto chovů se nedostane do potravinového řetězce. Podle Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) jsou předmětem zájmu H5 a H7, neboť pouze tyto typy viru ptačí chřipky jsou schopné se změnit na vysoce patogenní formu, která způsobuje u drůbeže rozsáhlý úhyn. Ostatní formy ptačí chřipky nemají potenciální vliv na kvalitu výrobků, neboť nízkopatogenní viry se v drůbežím mase nenacházejí.

Pokud se v chovu objeví onemocnění typem H5 nebo H7, je likvidace chovu nejlepší způsob ochrany před šířením této nemoci. V případě výskytu vyzývá plán NCC ke zřízení kontrolní zóny do vzdálenosti 2 mílí (ca 3 km) od zasaženého chovu. V této zóně by se všechny chovy drůbeže měly kontrolovat opakovaně každý týden. Nepřetržité testování by mělo zajistit, že drůbež, které jde na trh, neobsahuje virus ptačí chřipky H5/H7.

Do NCC se v současné době zaregistrovávají jednotlivé společnosti v USA, přičemž společnosti, u kterých produkce drůbeže činí více než 90 %, jsou již zaregistrovány. Každý měsíc musí tyto společnosti hlásit NCC své nálezy. Nálezy viru H7 nebo H7 se hlásí okamžitě USDA, který je předává OIE.

Od společností se požaduje, aby uchovávaly záznamy o testování chovů a aby zajistily audity nezávislými auditory (třetí stranou) minimálně jedenkrát ročně. Více informací je v tiskové zprávě

 

Zpráva IFT z 5. ledna 2006