Bezpečnost potravin

Test na zjišťování přítomnosti ořechů

Vydáno: 25. 6. 2004
Autor:

Američtí výzkumníci vyvinuli novou, vysoce citlivou metodu detekce potenciálně nebezpečných stopových množství vlašských ořechů, mandlí a kešu ořechů v potravinách.

Výzkumníci z univerzity na Floridě a v Kalifornii popsali v časopise Journal of the Science of Food and Agriculture novou, vysoce citlivou metodu detekce potenciálně nebezpečných stopových množství vlašských ořechů, mandlí a kešu ořechů v potravinách. Test byl vypracován v rámci výzkumu vlivu gama záření a tepelného opracování na alergeny v ořeších. Během výzkumu byly mandle, kešu a vlašské ořechy podrobeny jednotlivě působení gama záření (1, 5, 10 a 25 kGy), s následným tepelným opracováním, zahrnujícím autoklávování (121 °C, 15 psi po dobu 15, resp. 30 min.), pražení (138 a 160 °C po dobu 30 min., resp. 168 a 177 °C po dobu 12 min.), blanšírování (100 °C po dobu 5, resp.10 min.), smažení v oleji (191 °C, 1 min.) a mikrovlnný ohřev (500 W po dobu 1, resp. 3 min.). Byla získána králičí polyklonální protilátka proti každému hlavnímu proteinu izolovanému z moučky z odtučněných, ale ne tepelně opracovaných ani ozářených mandlí, kešu ořechů a vlašských ořechů. Imunoreaktivita proteinů z mandlí, vlašských ořechů a kešu ořechů, rozpustných v boritanovém pufru, normalizovaná na 1 mg proteinu na ml pro všechny vzorky, byla určena inhibiční enzymovou imunoanalýzou (ELISA) a metodou western blotting (elektroforetický přenos bílkovin z  SDS-PAGE na nitrocelulózovou membránu, nylonovou membránu nebo PVDF). Výsledky metody ELISA a western blotting indikují, že proteiny z mandlí, kešu ořechů a vlašských ořechů vystavené působení buď pouhého gama-záření, nebo s následným tepelným opracováním různého druhu, zůstávají antigenně stabilní.  Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com