Bezpečnost potravin

Test na zjišťování přítomnosti masa ve výrobcích

Vydáno: 17. 3. 2004
Autor:

Společnost Affymetrix vyvinula test na bázi DNA, jehož pomocí je možno odhalit v potravinářských výrobcích přítomnost masa ze 32 různých druhů živočišných zdrojů.

Společnost Affymetrix vyvinula test, jehož pomocí je možno odhalit v potravinářských materiálech přítomnost masa ze 32 různých druhů živočišných zdrojů. Schéma na bázi DNA je v současné době posuzováno evropskými orgány pro potravinovou legislativu jako možný prostředek pro zajištění skutečnosti, že potravinářský výrobek obsahuje přesně to, co je deklarováno na etiketě. Možné aplikace v potravinářské výrobě zahrnují kupř. identifikování, zda s výrobky z vepřového či hovězího masa nebyly dodány i drůbeží, nebo zda burgery z hovězího masa označované ze prvotřídní jsou skutečně připraveny z nejkvalitnějších plátků hovězího. Možnosti použití jsou samozřejmě i v oblasti bezpečnosti potravin. Test je možno použít k určení, zda výrobky nejsou infikovány nežádoucími druhy masa, nebo zda není do telecího masa nezákonně přidáno hovězí. Testy se provádějí pomocí čipů (destiček). Každý čip je potažen segmenty DNA specifickými pro každý živočišný druh a uspořádanými do zón. Vlákna DNA ze vzorku potraviny jsou transkribována do RNA a opatřena fluorescenční látkou, potom se nanesou na čip a všechny odpovídající sekvence se spojí dohromady. Podle charakteru fluorescenčních zón přečteného pomocí laserového skeneru je možno zjistit, jaký druh masa je přítomen, a zda odpovídá tomu, co je uvedeno na etiketě výrobku. Mikrosoubory DNA čipů se experimentálně využívají již několik let. Náklady na všechna zařízení potřebná k provádění testů jsou v současné době asi 250 000 USD, cena jednotlivého testu se pohybuje mezi 350–550 USD. Nový test je dalším důkazem toho, jak důležitou se stává vysledovatelnost v potravinářském průmyslu. Legislativa EU o vysledovatelnosti potravin nabývá účinnosti od ledna 2005, což znamená, že vysledovatelnost potravin v celém dodavatelském řetězci se stane zákonnou povinností. Podle nových zákonů musí být producent schopen identifikovat výrobek podle šarže, označení/partie dodávky, a dále pak ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce. Potravinářské podniky budou muset být schopny identifikovat každého dodavatele potravin, krmiv, živočišných surovin či každé jednotlivé substance uplatněné v konkrétních potravinářských/krmivářských produktech. Nová DNA technologie bude velmi potřebná jako prostředek kontroly i pro supermarkety a potravinářské společnosti.
http://www.affymetrix.com/index.affx