Bezpečnost potravin

Test na patogeny schválen AOAC

Vydáno: 9. 6. 2006
Autor:

Test na přítomnost kampylobakteru společnosti Warnex získal osvědčení PTM společnosti AOAC.

Test na přítomnost kampylobakteru společnosti Warnex získal status PTM (Performance Tested Method) společnosti AOAC (Association of Analytical Communities Research Institute,  AOAC je nezisková vědecká společnost, která se věnuje mezinárodním standardům pro analytické a testovací metody používané v potravinářském průmyslu.) Status PTM poskytuje uživateli záruku, že bylo provedeno nezávislé zhodnocení. Kampylobakterový test je prvním kvantitativním PRC (polymerázová řetězová reakce) stanovením v reálném čase, schváleným pro potravinářský průmysl. Je určen k detekci a kvantifikaci bakterií v produktech technologického zpracování drůbeže. Test umožňuje detekci a kvantifikaci tří druhů patogenů, které jsou původci 99 % všech  zjištěných případů onemocnění způsobených kampylobakterem. Výsledky testů je možno získat během tří až 48 hodin, což je výrazné zkrácení oproti tradičním testům, které vyžadují ke stanovení zhruba týden.Více informací na adrese

http://www.fdin.co.uk/news/index.php