Bezpečnost potravin

Teploty skladování živočišných produktů

Vydáno: 17. 6. 2005
Autor:

Výběr z českých vyhlášek s informacemi o požadavcích na teploty skladování masa, ryb a vajec.

Ve vyhláškách 201/2003 (veterinární požadavky na maso drůbeží, králičí a zvěřinu), 202/2003 (veterinární požadavky na maso, polotovary a výrobky), 326/2001 (prováděcí vyhláška k zákonu 110/1997 o potravinách pro maso, ryby, vejce a výrobky z nich) a 375/2003 (prováděcí vyhláška k veterinárnímu zákonu 166/1999) jsou stanoveny skladovací teploty pro maso, droby, mleté maso a polotovary, ryby, vejce. Vyhláška 326/1997 stanovuje požadavky pro zmrazené potraviny.

 

Maso, drůbež, ryby

Teplota prostředí při průmyslové či řemeslné úpravě masa nesmí být vyšší než 12 ºC, teplota při skladování čerstvého masa nesmí překročit 7 ºC, teplota drobů 3 ºC, teplota drůbežího, králičího a zvěřinového masa 4 ºC (resp. 7 ºC u velké zvěřiny), teplota čerstvých sladkovodních ryb 5 ºC, čerstvých mořských ryb a živočichů 2 ºC.

Polotovary z čerstvého masa se skladují při teplotách do 7 ºC, mleté maso musí být skladováno při teplotě do 2 ºC, stejně jako polotovary z mletého masa. Za čerstvé maso se považuje i maso balené (vakuově, v ochranné atmosféře apod.). Pro mleté maso navíc platí, že musí být prodáváno jen balené, a to do 24 hod. od umletí, nebo může být umleto za přítomnosti spotřebitele, ale jen v provozovnách zvlášť k tomuto účelu schválených.

Výrobky z ryb (uzené, smažené, solené, marinované a polokonzervy) se skladují při teplotě v rozmezí +1 °C až  +8 °C.

.

 

Vejce

Čerstvá vejce třídy A a B se uchovávají v rozmezí teplot nejméně +5 ºC a nejvýše +18 ºC. Čerstvá vejce lze prodávat nejpozději 7 dnů před uplynutím data minimální trvanlivosti. Chladírenská vejce třídy B se uchovávají při teplotě –1,5 ºC až +5 ºC.

 

Zmrazené výrobky

V mrazírenských skladech a mrazírenských prodejních zařízeních nesmí teplota v důsledku kolísání překročit –18 ºC, při manipulaci se zmrazenými potravinami a při přepravě nesmí překročit –15 ºC.

 

U čerstvého baleného (i mletého) masa a polotovarů se uvádí datum použitelnosti (spotřebujte do…), u zmrazeného masa masných výrobků a vajec datum minimální trvanlivosti.

 

http://web.mvcr.cz