Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Volně žijící živočichové a Jedno zdraví: Ekologie volně žijících zvířat, zdravotní dohled a interakce s hospodářskými zvířaty, lidskou populací a životním prostředím

Vydáno: 13. 10. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/BIOHAW/2022/01. Termín pro předkládání nabídek: 16. prosince 2022

Cíle zakázky vyplývající z tohoto zadávacího řízení jsou:

(i) zlepšit a rozšířit již zahájený sběr stávajících publikovaných nebo nepublikovaných údajů o ekologii, zeměpisném rozšíření, početnosti a struktuře vybraných druhů volně žijících živočichů;
(ii) v případě, že příslušné údaje a informace chybí a EFSA je potřebuje, získat původní data pomocí ad hoc terénních studií;
(iii) provést analýzu shromážděných a/nebo vytvořených dat a modelovat zeměpisné rozšíření, početnost a strukturu vybraných druhů volně žijících živočichů;
(iv) posílit a podpořit spolupráci v oblasti výzkumu volně žijících živočichů v EU a v sousedních zemích;
(v) poskytovat ad-hoc vědecké poradenství na podporu EFSA týkající se technických otázek a radit ohledně možných nových problémů, do kterých by mohli být volně žijící živočichové zapojeni;
(vi) sdělovat výsledky dosažené během projektu přizpůsobením jazyka různým zúčastněným stranám.

Veškerou dokumentaci k tendru naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Termín pro podání návrhů: 16. prosince 2022

Zdroj: EFSA