Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Školicí kurzy zaměřené na určité aspekty hodnocení rizik

Vydáno: 25. 3. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/KNOW/2022/01. Termín pro zaslání nabídek: 28. 4. 2022

OC/EFSA/KNOW/2022/01: Specialised Training Courses on Certain Aspects of Food Safety Risk Assessment

Cílem této výzvy je zajistit specializovaná školení o některých aspektech hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin, která pokrývají tyto dvě hlavní oblasti hodnocení rizik EFSA: školení o specifických aspektech hodnocení chemických rizik a souvisejících nástrojích (část 1) a školení o horizontálních vědeckých metodikách hodnocení (část 2).

Dostupné rozpočty pro jednotlivé rámcové smlouvy jsou následující:

– část 1 maximální rozpočet 490 000,- EUR

– část 2 maximální rozpočet 330 000,- EUR

Jeden rok + automatické prodloužení až třikrát na celkovou maximální dobu trvání čtyř po sobě jdoucích let.

AKTUALIZACE (7.4.22):

Při přípravě nabídek mohou uchazeči vytvářet konsorcia partnerů a/nebo zahrnovat subdodavatele, kteří budou zodpovědní za logistickou a administrativní část zakázky. Mohou se obrátit na národní koordianční místa EFSA, která mají podpůrnou úlohu při vytváření evropských sítí v rámci mise EFSA.

Při zvažování svého zájmu věnujte prosím pozornost vědeckým oblastem školení rozděleným podle částí (viz specifikace výzvy – tabulka 1):

Scientific areas for training courses

Lot 1

  1. Harmonisation of risk assessment methodologies for combined exposure to multiple chemicals.
  1. Risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in agro/food/feed.
  1. Science-based criteria for identifying endocrine disruptors in the context of EU legislation on pesticides and biocides.
  1. Principles on genotoxicity assessment.
  1. Use of the benchmark dose approach in risk assessment​​.
  1. Dietary exposure assessment​.

Lot 2

  1. The EFSA scientific assessment principles and process.
  1. How to identify, characterise and communicate uncertainties in in EFSA’s scientific assessments.
  1. Use of New Approach Methodologies (e.g. in silico and invitro tools) in chemical risk assessment.
  1. Principles of human health risk-benefit assessment of foods.

 
Zájemci mohou předložit nabídku na jednu nebo obě části, přičemž pro každou část musí předložit samostatnou technickou a finanční nabídku.

Veškeré informace k tendru naleznete na elektronickém tržišti EU (TED) zde.

Zdroj: EFSA