Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Podpora EFSA při přípravě souhrnné zprávy EU o AMR

Vydáno: 30. 9. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/BIOHAW/2022/03; Termín: 20. 11. 2022

Účelem tendru EFSA je v rámci přípravy souhrnné zprávy EU o AMR připravit a vylepšit připravované zprávy a vytvořit několik interaktivních online vizualizačních panelů s údaji o AMR, příběhové mapy AMR a DataVIZ, aby se inovovala a zlepšila komunikace této zprávy a zvýšilo se povědomí o AMR. Online dashboardy a DataVIZ by měly interaktivně, rychle, robustně a kreativně zobrazovat velké objemy souvisejících agregovaných (shrnutých) dat a výsledků analýz AMR. Příběhové mapy AMR se zaměří na vyprávění příběhů a uvádění souvislostí a zároveň budou zobrazovat související informace založené na důkazech.

Zadávací dokumentaci naleznete na el. tržišti EU.

Termín pro přihlášení do tendru je 20. 11. 2022.

Zdroj: EFSA