Bezpečnost potravin

Technologie a současný stav ozařování

Vydáno: 23. 3. 2001
Autor:

AACC, sympozium, ozařování potravin, povolení US FDA, jakost ozářených potravin, postoje spotřebitelů

V průběhu Výročního zasedání AACC se v listopadu loňského roku (2000) uskutečnilo sympozium „Ozařování –Technologie a současný stav“, sponzorované Výborem AACC pro rozvoj, jehož cílem bylo poskytnout účastníkům nejnovější informace z oblasti ozařování. Ozařování potravin je jako součást procesu výroby potravin považováno ze bezpečnou techniku, snižující riziko alimentárních onemocnění. Jeho aplikace je povolena ve více než 40 zemích světa a byla schválena četnými národními i mezinárodními zdravotnickými institucemi. Prvními produkty, u nichž bylo ozařování povoleno počátkem šedesátých let Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) byly brambory a pšenice. Ozařování potravin („studená pasterace“) je ověřený způsob eliminace mikroorganismů z potravin, při kterém nedochází téměř k žádným ztrátám živin ani zhoršování senzorické jakosti ingrediencí, resp. finálních výrobků, a často se ještě prodlužuje doba údržnosti. V současné době se ročně ozařuje více než půl milionu tun potravin. Postoje spotřebitelů k ozařování potravin se pozvolna zlepšují, čemuž mělo napomoci i zmíněné sympozium.
CFW,46, 2001, č. 1, s. 11–13