Bezpečnost potravin

Technologické a zdravotní aspekty bioaktivních složek mléka

Vydáno: 3. 11. 2006
Autor:

Aktualizovaný přehled bioaktivních složek mléka vypracovaný Mezinárodní mlékárenskou federací (IDF).

Mezinárodní mlékárenská federace (IDF) ustavila v roce 2004 pracovní skupinu (akční tým) se zaměřením na “vhodné technologie pro funkční mlékárenské výrobky”. Uvedený tým je společnou aktivitou dvou stálých výborů IDF: Stálého výboru pro vědu a technologii v mlékárenství a Stálého výboru pro výživu a zdraví.

Speciální vydání časopisu International Dairy Journal 16, 2006,  č. 11 obsahuje aktuální informace o technologických a fyziologických aspektech biologicky aktivních složek v mléce a kolostru. Jde celkem o 21 přehledových článků, které jsou aktualizací práce předcházející pracovní skupiny v rámci IDF, která svoje poznatky publikovala v roce 2000 v časopise British Journal of Nutrition (Vol. 84) pod názvem “Beneficial Natural Bioactive Substances in Milk and Colostrum” (Prospěšné přirozené bioaktivní látky v mléce a kolostru).

Jednotlivé příspěvky jsou uspořádány do následujících tématických skupin:
* Bioaktivní mléčné proteiny
* Bioaktivní mléčné peptidy
* Bioaktivní mléčné sacharidy
* Bioaktivní mléčné lipidy
* Bioaktivní minerální látky a stopové prvky v mléce
* Ostatní minoritní bioaktivní složky mléka

ScienceDirect: International Dairy Journal

Pozn.: Zemědělská a potravinářská knihovna (ZPK) ÚZPI zprostředkovává přístup k uvedenému časopisu i k řadě dalších. Seznam elektronických časopisů zpřístupňovaných ZPK.