Bezpečnost potravin

Technologické a zdravotní aspekty bioaktivních složek mléka

Vydáno: 3. 2. 2007
Autor: pospisilova

Zvláštní číslo nizozemského časopisu International Dairy Journal je věnováno bioaktivním mléčným bílkovinám, peptidům, sacharidům, lipidům, minerálním a stopovým prvkům a dalším minoritním složkám.

Zvláštní číslo nizozemského časopisu International Dairy Journal „Technological and Health Aspects of Bioactive Components of Milk“je věnováno technologickým a zdravotním aspektům bioaktivních složek mléka. Přehledové materiály jsou výsledkem práce akčního týmu “Appropriate Technologies for Functional Dairy Products“ zřízeného v r. 2004 IDF. Znamenají aktualizaci a rozšíření podobného souboru „Beneficial Natural Bioactive Substances in Milk and Colostrum“ publikovaného v r. 2000 v British J. of Nutrition (vol. 84).
Z obsahu:
Bioaktivita beta-laktoglobulinu a alfa-laktalbuminu – technologické souvislosti (s. 1229-1240)
Laktoferin – výzkum, technologie a aplikace (s. 1241-1251)
Antivirové vlastnosti mléčných bílkovin a peptidů (1251-1261)
Imunoglobuliny mléka na podporu zdraví (1262-1271)
Laktoperoxidáza – katalytický mechanismus a praktické aplikace (1272-1276)
Fyziologické, chemické a technologické aspekty peptidů z mléčných bílkovin vykazujících antihypersenzitivní a ACE-inhibiční aktivitu (1276-1293)
Antibakteriální aktivita peptidů a štěpných produktů mléčných bílkovin (1294-1305)
Antioxidační peptidy z mléčných bílkovin (1306-1314)
Imunomodulační peptidy získané enzymovou hydrolýzou syrovátkových bílkovin (1315-1323)
Zdravotní vliv a technologické možnosti kaseinomakropeptidů (1324-1333)
Strukturální a technologické aspekty mléčných oligosacharidů (1334-1340)
Vliv oligosacharidů na zdraví (1341-1346)
CLA v mléčném tuku – různé formy a fyziologický efekt (1347-1361)
Vlastnosti, analýza a čištění polárních tuků z mléka (1362-1373)
Triacylglyceroly se střední délkou řetězce (1374-1382)
Riziko srdečně cévních onemocnění z trans-mastných kyselin pocházejících od savců v porovnání s těmi z částečně hydrogenovaných rostlinných olejů (1383-1388)
Minerální a stopové prvky mléka zdraví kostí (1389-1398)
Minerální látky z mléka a metabolický syndrom (1399-1407)
Hormony v kravském mléce a mléčných produktech (1408-1414)
Růstové faktory z mléka jako produkty pro zdraví – technologické aspekty (1415-1420)
Nutriční a technologické aspekty minoritních bioaktivních složek mléka a syrovátky – růstové faktory, vitaminy, nukleotidy 1421-1426)