Bezpečnost potravin

Tabákové firmy proti směrnici EU

Vydáno: 5. 10. 2002
Autor:

směrnice 2001/37, snížený limit dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého, zamítnutí žaloby tabákových firem

Evropský soudní dvůr rozhodl proti žalobě podané v r. 2001 tabákovými firmami British American Tobacco Ltd. a Imperial Tobacco Ltd., v níž tyto protestovaly proti směrnici EU č. 2001/37 o složení a označování tabákových výrobků. Směrnice, která má být do národních legislativ převedena do konce září 2002 resp. 2003 snižuje limitní obsah dehtu (10 mg na cigaretu) a stanovuje limity pro obsah nikotinu (1 mg/cigaretu) a oxidu uhelnatého (10 mg na cigaretu). Dále musí být zvýrazněno varování, nesmí se používat termín „light“ nebo „mild“, aby spotřebitel nezískal dojem, že takové produkty jsou méně škodlivé. Ustanovení platí nejen pro trh v členských zemích, ale i pro export do třetích zemí. Podle názoru soudního dvora, jsou požadavky směrnice oprávněné.
Lebensm. Ztg., 2002, č. 37, s. 36