Bezpečnost potravin

SZPI odhalila podvody při vykazování původu hroznů

Vydáno: 23. 8. 2010
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 23.8.2010.

V uplynulých týdnech proběhla ze strany SZPI rozsáhlá kontrola zaměřená na vedení vinařské evidence. Inspektoři SZPI se zaměřili zejména na dohledatelnost původu nakoupených hroznů zpracovaných na jakostní odrůdová vína, která jsou deklarována jako tuzemská. Kontroly, které probíhaly jak u pěstitelů a překupníků hroznů, tak také u samotných výrobců vín, přinesly překvapivé výsledky.

Inspektory SZPI bylo odhaleno celkem 1 070 480 kilogramů hroznů neznámého původu. Jednalo se o odrůdy Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Müller Thurgau, Tramín červený, Muškát Moravský a Modrý Portugal. U těchto hroznů nebyly společnosti České vinařské závody a.s. a Vinium a.s. schopny průkazně doložit jejich původ. Vinium a.s. tyto hrozny neznámého původu vykoupilo od tří různých společností, které hrozny nakupovaly od jiných překupníků. Hrozny a produkty z nich vyrobené (rmuty, mošty a mladá vína) pak Vinium a.s. prodávalo společnosti České vinařské závody a.s. Jak společnost Vinium a.s., tak společnost České vinařské závody a.s. pak vína z těchto hroznů uváděla do oběhu jako jakostní odrůdová vína tuzemského původu. Při výkupu si společnost Vinium a.s. neověřovala, zda dodávané hrozny pocházejí od pěstitele deklarovaného na obchodních dokladech nebo výkupních lístcích, ani zda je možné, aby mohly být hrozny od pěstitele vzhledem k rozloze jeho vinice v daném objemu dodány. Kontrolou u vinařů, kteří byli na fakturách uvedeni jako pěstitelé hroznů, bylo zjištěno, že své hrozny použili pro vlastní potřebu, nebo je prodali zcela jiným společnostem. O skutečném původu vykoupených hroznů lze tedy jen spekulovat, není vyloučeno, že pocházejí ze zahraničí.

Z důvodu nevedení řádné a průkazné vinařské evidence uložila SZPI oběma společnostem opatření, na základě kterého musí společnosti doložit, jaké šarže vín z uvedených hroznů neznámého původu vyrobily. Všechna tato vína budou následně zakázána a bude nařízeno jejich stažení z trhu. Prozatím byl zákaz uvádění do oběhu uložen na téměř 145 000 litrů vína, toto číslo však není konečné. Z milionu kilogramů hroznů lze totiž vyrobit 700 až 750 tisíc litrů vína.

Se společnostmi České vinařské závody a.s. a Vinium a.s. budou na základě výsledků kontrol zahájena správní řízení. Takto zaměřené hloubkové kontroly budou probíhat také u jiných výrobců vína a jejich dodavatelů hroznů. Uvedené praktiky považuje inspekce za závažné poškození nejen spotřebitelů, ale i poctivých tuzemských vinařů a vinohradníků.

Zpracoval: Mgr. Petra Hoferková – Oddělení komunikace (ÚI SZPI)