Bezpečnost potravin

SZPI odhalila další nevyhovující šarži kojenecké vody Horský pramen

Vydáno: 12. 3. 2010
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 11.3.2010.

Laboratorní rozbory SZPI prokázaly, že i další šarže kojenecké vody Horský pramen nevyhověla požadavkům právních předpisů. Jedná se o šarži s datem minimální trvanlivosti do 29.7.2010, opět v pětilitrovém balení. V uvedené kojenecké vodě nebyl zjištěn toluen jako v prvním případě (viz tisková zpráva z 5.3.), ale jiné cizorodé organické látky (př. trichlormethan, dichlorbrommethan, dibromchlormethan a organicky vázané halogeny). Naměřené hodnoty těchto látek jsou opět velmi nepatrné, dle právních předpisů však tyto látky nesmí být v balené kojenecké vodě v jakémkoliv zjistitelném množství. Rozbory také odhalily obsah volného chlóru v této šarži, ačkoliv do kojenecké vody je zakázáno přidávat jiné látky s výjimkou oxidu uhličitého.
 
V jiném barelu stejné šarže však stejná laboratoř nezjistila žádné závady, z toho vyplývá, že uvedená šarže je značně nehomogenní. Přesto inspekce nedoporučuje spotřebitelům, kteří výrobky této šarže mají doma, jejich konzumaci.
 
Na identifikovanou šarži kojenecké vody Horský pramen se vztahovala opatření uložená inspekcí již minulý týden, tzn. uvedená šarže v současnosti není uváděna do oběhu a spotřebitelé ji již v obchodech koupit nemohou.
 
Výrobce Horského pramene, společnost Jesenické prameny Nová Pláň a.s., plní všechna opatření uložená SZPI; pozastavil uvádění do oběhu všech ostatních pětilitrových šarží a rovněž informoval o jejich stažení všechny své odběratele. Cílem snah výrobce i inspekce je nyní zjistit, co bylo zdrojem kontaminace vody.
 
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
11. 3. 2010