Bezpečnost potravin

SZPI kontrolovala balené bagety

Vydáno: 25. 11. 2009
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 24.11.2009.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce se při jedné ze svých kontrolních akcí zaměřila na balené plněné bagety, sendviče či housky, které jsou spotřebitelům nabízeny na benzinových pumpách, stáncích na nádražích, v menších lahůdkářských obchodech nebo dokonce v obchodech s jiným než potravinářským zbožím, kde jsou bagety nabízeny pouze jako doplňkové zboží. Cílem bylo zjistit, zda jsou dodržovány při prodeji hygienické podmínky, zejména teploty skladování, dále zda etikety těchto balených potravin obsahují všechny povinné údaje, včetně informací o výskytu alergenů. Inspektoři rovněž odebírali vzorky potravin do laboratoří, kde byly podrobeny mikrobiologickým rozborům. Vybrané vzorky byly také senzoricky hodnoceny, aby bylo ověřeno, zda neobsahují zkažené suroviny.
 
Celkem bylo provedeno 26 kontrol na území celé České republiky a zkontrolováno bylo 40 vzorků balených baget, sendvičů nebo housek. Ani jeden vzorek nebyl hodnocen jako nevyhovující; ať už z hlediska jakosti, bezpečnosti či označování. Na všech prodejních místech byly v době kontroly dodržovány teploty skladování.
 
Při vyhodnocování mikrobiologických rozborů se SZPI musí řídit závaznými právními předpisy, které v současnosti pro výrobky, na které byla kontrola zaměřena, stanovují limit pouze pro bakterie Listeria monocytogenes,  a pokud jsou ve výrobku přítomná i vejce, pak také pro bakterie Salmonella. U žádného vzorku však nebyl limit pro výskyt bakterií překročen.
 
Přestože tato kontrola neodhalila žádné nedostatky, bude se SZPI kontrolám balených plněných baget věnovat i nadále.
 
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
24. 11. 2009