Bezpečnost potravin

SZPI a pasportizace výrobců potravin

Vydáno: 8. 10. 2004
Autor:

Na 6. semináři o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek, který se letos konal 7.-8. 9. ve Skalském dvoře, informoval Ing. Miloš Kavka z ústředního inspektorátu SZPI v Brně o přístupu SZPI ke kontrole podmínek a požadavků na provozní a osobní hygienu při zacházení s potravinami u provozovatelů potravinářských podniků.

Ministerstvo zemědělství vydalo v dubnu 2004 vyhlášku č. 210/2004 Sb. o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu. Vyhláška nově stanovuje:

  • hygienické podmínky a požadavky pro výrobu potravin a surovin, kromě potravin živočišného původu, při jejich výrobě, skladování, přepravě a manipulaci s nimi;
  • podmínky a požadavky na uspořádání a vybavení potravinářské provozovny, ve které se zachází s potravinami;
  • podmínky a požadavky na osobní hygienu zaměstnanců potravinářské provozovny při zacházení s potravinami.

Jedním ze základních cílů kontrol v r. 2004 je posoudit dopad požadavků nové vyhlášky na provozovatele potravinářských podniků, a to v rámci kontrol zatím zaměřených na všechny výrobní provozovny, s výjimkou provozoven vyrábějících potraviny živočišného původu a provozoven společného stravování. Inspekce v letošním roce u výrobců potravin monitoruje míru splnění požadavků na provozní a osobní hygienu. Celkem je hodnoceno 70 znaků, jejichž úroveň rozhoduje o zařazení provozovny do určité kategorie podle míry vyhodnoceného rizika.

Od ledna 2003 inspekce prováděla šetření v rámci kontrol ve výrobě do jaké míry byly v provozovnách splněny požadavky platných právních předpisů. Bylo provedeno celkem 7 357 kontrol výrobců, při kterých bylo prověřeno 3 118 provozoven (výrobních míst), z nichž mnohé byly kontrolovány opakovaně. Z hlediska komodit bylo nejvíce kontrol provedeno v pekárnách, u výrobců studené kuchyně a u výrobců cukrářských výrobků. Bylo hodnoceno celkem 76 znaků a podle výsledků byly provozovny zařazeny do určité kategorie podle vyhodnocené míry rizika. Pasportizace byla ukončena k. 2.10. 2003. Ve sledovaném období bylo posouzeno 1 959 potravinářských provozoven, z nichž požadavkům beze zbytku vyhovělo pouhých 1,23 %, tj. 24 provozoven. Nejhůře hodnocené znaky byly „Stěry z povrchů“ a „Umyvadla“, řada výrobců měla problémy s odpovídajícím vybavením budov a s čistotou zařízení a prostředí.

Text příspěvku byl publikován ve sborníku ze 6. semináře o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek, který se konal letos 7.-8. září ve Skalském dvoře. Sborník Zemědělské a potravinářské knihovně (Knihovně ÚZPI) věnovalo České a slovenské odborné nakladatelství – redakce časopisu MASO.

Sborník bude po zařazení do fondu knihovny k dispozici čtenářům pod signaturou C 37701/6