Bezpečnost potravin

Systém zajištění bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) potravin v ČR

Vydáno: 22. 7. 2005
Autor:

Na fungování tohoto systému se podílejí ústřední orgány státní správy prostřednictvím svých dozorových složek a dále nevládní organizace zastupující zájmy zemědělců, potravinářského průmyslu, obchodu i spotřebitelů. Posuzováním rizik v rámci celého potravinového řetězce se zabývají čtyři vědecké výbory. Systém BP má zabudován účinný nástroj k informování široké veřejnosti o všech

Příloha : Systém zajištění bezpečnosti potraviny v ČR (revize 1) [doc ; 150016 bytů]