Bezpečnost potravin

Systém včasného varování a odezvy. Nejen pro sektor živočišných krmiv

Vydáno: 5. 9. 2002
Autor:

bezpečnost potravin, krizové řízení, systémy řízení bezpečnosti, systémy ke snížení ekonomických ztrát

V rámci agro-potravinářského řetězce se vyskytuje řada situací, které je zapotřebí včas řešit, aby se předešlo krizi. Příkladem těchto situací a jejich důsledků je:
– kontaminace olejů a tuků pro živočišná krmiva dioxiny: ekonomické ztráty v Evropě,
– BSE: rozpad trhu, omezení vývozu,
– kontaminace těstovin mykotoxiny: stažení z prodeje,
– kontaminace garnátů antibiotiky: stažení z prodeje,
– slintavka a kulhavka: vybíjení stád, omezení exportu.
Ačkoliv mnohé z těchto případů ovlivňovaly veřejné zdraví, spotřebitelé je ne vždy vnímali jako riziko. Existuje velký rozdíl mezi vnímáním rizika souvisejícího s potravinami u veřejnosti a vědeckým odhadem rizika. Při vědeckém odhadu rizika se studuje pravděpodobnost výskytu určité situace a velikost jejího dopadu, přičemž riziko se definuje jako výsledek těchto dvou faktorů.U veřejnosti se při vnímání rizika uplatňují ještě další faktory, např. zda je riziko neúmyslné, neregulované, nové nebo potenciálně katastrofické. Tyto faktory zvyšují obavu veřejnosti z rizika stanoveného vědci.  
Pokud nebezpečí nejsou včas zjištěna, může dojít ke krizi. V současné době se důležitou aktivitou Evropské komise stalo krizové řízení a zavádějí se některé systémy. Všechny tyto systémy jsou nápravného charakteru. Aby se předešlo krizi, jsou nezbytné preventivní systémy. Tyto systémy zahrnují povinné zpětné sledování potravin a systémy včasného varování a odezvy (EWS).
EWS tvoří v organizacích vedle GMP nebo HACCP další systém na podporu bezpečnosti. EWS vyhodnocuje různé signály, a to mu umožňuje předpovědět nebezpečí. Tím se snižuje nebo eliminuje jeho dopad na celý potravinový řetězec.
EWS lze používat jak proaktivně, tak reaktivně. Proaktivní EWS: dostává a vyhodnocuje signály, které mohou věstit nebezpečí (zamezuje se problémům). Reaktivní EWS: zjišťuje a vyhodnocuje případy v rámci řetězce z hlediska jejich potenciálního nebezpečí (snižují se ztráty).
V TNO, Výzkumné ústavu pro výživu a potraviny v Nizozemí vyvinuli EWS pro sektor živočišných krmiv. Tento systém lze uzpůsobit na ostatní typy organizací (řetězců/sektorů) a vládních organizací.
Leads in Life Sciences, 4, 2002, č. 13, s. 7–8