Bezpečnost potravin

Systém EAN UCC. Bezpečnost potravin a vysledovatelnost.

Vydáno: 22. 6. 2004
Autor:

Tracebility

 

 

V posledních letech, zejména však od roku 1999, nabývají na významu systémová řešení zabývající se problematikou bezpečnosti potravin, zdravím a ochranou spotřebitelů. Tato řešení byla vyvolána zejména výskytem BSE (nemoc šílených krav) a  vysoké kontaminace dioxinů v potravinách. Situace vyústila v potřebu vytvořit uvnitř členských států Evropské unie řadu opatření, která by vedla k zlepšení bezpečnosti potravin a obnovení důvěry spotřebitelů k potravinám.  Rozhodujícím milníkem se stal rok 2002, kdy Evropský parlament  přijal tzv. nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství  č. 178/2002, které předpokládá, že členské země EU budou mít od roku 2005 zaveden funkční systém pro bezpečnost potravin. Součástí tohoto systému je i tzv. oblast TRACEBILITY (vysledovatelnosti).

K řešení problémů bezpečností potravin přispěla i EAN INTERNATIONAL, která hledala prostředky a metody odpovídající systému EAN•UCC. Prvním krokem bylo vydání standardů EAN•UCC pro  tzv. vysledovatelnost hovězího masa, následovaly manuály pro zemědělské produkty, potravinářský průmysl a nápoje, víno a lihoviny, ovoce a zeleninu a poslední se věnoval problematice ryb. Tato řešení byla zpracovávána za spolupráce zájmových organizací zastupujících jednotlivé obory a světových vládních či privátních  organizací (např. UNECE, CODEX, OECD, ISO, GCI, ECR).

Více informací viz. příloha:
Příloha : Bezpecnost_potravin_a_vysledovatelnost.doc [doc ; 43008 bytů]