Bezpečnost potravin

Systém CoLOS pro moderní řízení toku zboží

Vydáno: 28. 4. 2005
Autor:

Společnost Markem jako jeden z největších dodavatelů systémů pro označování nabízí i systém CoLOS, splňující legislativní požadavky na označování a dohledatelnost v potravinových řetězcích.

Jedna z největších světových společností, která dodává systémy označování pro všechny druhy obalů, využívá už po léta síťové systémové integrace. Nabízí také dílčí řešení – standardní program CoLOS sloužící k bezdotykovému označování a dohledání v potravinovém řetězci. Mnoho velkých i středních podniků má již zaveden program CoLOS v integraci s ERP (Enterprise Resource Planning) společnosti SAP.
CoLOS splňuje legislativní požadavky na dohledatelnost a od r. 1994 je nabízen i v kombinaci s RFID. Tento software je dodáván formou modulů, lze jej kombinovat se zařízeními jiných firem a je obzvlášť vhodný pro obchod, pro snadnější řízení toku zboží. Při využití údajů obsažených v systému mohou obchodní společnosti operativně přemístit své zboží, a tím dosáhnout zvýšení odbytu a tudíž i zisku.

Lebensmittel Technologie 38, 2005, č. 3, s. 19