Bezpečnost potravin

Symposium „Zdravé stárnutí“

Vydáno: 24. 8. 2008
Autor:

V rámci projektu „Nutri-Senex“ se v listopadu 2007 ve Vídni konal seminář o úloze výživy a životního stylu ve stáří.

Ve dnech 29. a 30 listopadu 2007 uspořádala rakouská společnost pro výživu společně s institutem potravinářských věd Univerzity Vídeň, v rámci projektu „Nutri-Senex“ symposium “Zdravé stárnutí: Role potravin, výživy a životního stylu“.
Témata přednášek
  • Tělesné změny ve stáří (Prof. Elmadfa a Dr. Grafinger, Vídeň, Prof. Topinková, Praha, Prof Norin, Stockholm, Köhler, Giessen)
  • Vliv léčiv (Dr. Genser, Vídeň)
  • Fyzická aktivita (Prof. Haber, Vídeň)
  • Mikroživiny (Prof. Jacksou, Londýn) Ve stáří se vyskytuje především nedostatek železa, vitaminů K, C, B1, B2, B12, D, folátů. Aplikace probiotik a doplňků může snížit mortalitu především u osob nad 75 let.
  • Kvalita výživy (Dr. Freisling, Vídeň) Dotazníková šetření ukazují, že osoby konzumující suplementy a fyzicky aktivní osoby konzumují zároveň i pestřejší stravu. Ke zhoršení výživy vedou problémy se žaludkem, žvýkáním, polykáním. Osoby žijící doma mají vyváženější stravu než osoby v domovech důchodců (nedostatky u 75 % osob). Průměrný energetický přijem nebyl dosažen u 22 % důchodců. Přídavek vlákniny do pokrmů umožnil 59 % nebrat laxativa.
  • (Dr. Fabian, Vídeň) Šetření ukázala na příliš vysoký příjem bílkovin až 16,5 % a tuků (až 45 %) a nízký příjem sacharidů (pod 55 %). Příjem 3 % vlákniny byl dosažen jen u mužů. Příliš nízký byl i příjem vitaminu D, B6, folátů a vápníku.
  • (Dr. Stehle, Bonn) Z šetření v zemích střední a východní Evropy vyplynulo, že v Čechách, Slovensku, Turecku a Řecku je vysoký podíl starých osob s BMI > 30, nejvyšší množství stravy je přijímáno v Polsku a Bulharsku. Všeobecně vysoký je příjem bílkovin a tuků, někdy i soli.
Sborník s názvem „Healthy Ageing: The role of Food, Nutrition and Lifestyle“ byl vydán nakladatelstvím Karcher ve Švýcarsku.

Další informace: