Bezpečnost potravin

Symbol pro nejedlé aktivní a inteligentní obaly

Vydáno: 3. 6. 2009
Autor:

Uvádí ho příloha I nařízení Komise (ES) č. 450/2009.

Podle článku 4 (odst.5) nařízení 1935/2004 musí být aktivní a inteligentní materiály a předměty již uvedené do styku s potravinami odpovídajícím způsobem označeny
tak, aby spotřebitel mohl identifikovat nejedlé části.
Jednotnost takových informací je nezbytná k tomu, aby nedošlo ke zmatení spotřebitelů. Proto by u aktivních a inteligentních materiálů a předmětů, pokud tyto materiály nebo předměty nebo jejich části mohou být pokládány za jedlé, měla být uvedena odpovídající
písemná informace doprovázená, pokud je to technicky možné, symbolem. Podobu symbolu stanovuje příloha I nařízení Komise (ES) č. 450/2009.
 
Pro účely nařízení (ES) č. 450/2009 se definují aktivní a inteligentní obaly následovně:
 
Aktivní materiály a předměty“ jsou materiály a předměty, které mají prodloužit životnost nebo zachovat či zlepšit stav balených potravin. Jsou navrženy tak, aby záměrně obsahovaly složky, které uvolňují nebo absorbují látky do nebo z balených potravin nebo prostředí, které potraviny obklopuje.
 
Inteligentními materiály a předměty“ jsou materiály a předměty, které sledují stav balených potravin nebo prostředí, které potraviny obklopuje.