Bezpečnost potravin

Švýcarská společnost pro jakost potravin

Vydáno: 6. 2. 2003
Autor:

sdružení SVLQ, poskytování informací členům, potravinová legislativa

V r. 1999 bylo založeno sdružení SVLQ (Švýcarské sdružení pro jakost potravin), jehož cílem je napomáhat členským podnikům v dosahování jakosti výrobků a v rozvoji podniků. Činnost sdružení spočívá především v poskytování informací k aktuálním problémům jakosti, pořádání školení, předávání zkušeností členů navzájem, udržování kontaktů s obdobnými organizacemi v zahraničí. Významnou sférou zájmu je potravinová legislativa, HACCP a  normy řady ISO 9000.
Informace o SVLQ a dále plné texty švýcarské potravinové legislativy lze získatna webové stránce
Lebensm. Technol., 35, 2002, č. 12, s. 467