Bezpečnost potravin

SVS zpřísňuje kontroly dováženého medu

Vydáno: 2. 4. 2003
Autor:

SVS bude vyšetřovat med dovážený do ČR nejen na mor včelího plodu, ale také na rezidua chloramfenikolu. Zpřísnění kontrol medu vychází ze zkušeností inspektorů EU z roku 2001, kteří zkoumali velké producenty medu ve východní Asii. Dále se bude kontrolovat obsah nežádoucích cizorodých látek, které by mohly ohrozit zdraví lidí. ŽP

V letošním roce bude Státní veterinární správa ČR (SVS) vyšetřovat med dovážený do ČR nejen na mor včelího plodu, ale také na rezidua chloramfenikolu. Informoval o tom tiskový mluvčí SVS Josef Duben.
Uvedené opatření je již včleněno do Plánu monitoringu cizorodých látek na rok 2003, který byl v uplynulých dnech schválen. Ročně to přitom znamená zanedbatelné vícenáklady v řádech desítek tisíc korun. Zpřísnění kontrol medu vychází podle SVS ze zkušeností inspektorů EU z roku 2001, kteří zkoumali velké producenty medu ve východní Asii. Například v čínském medu zjistili přítomnost zárodků moru včelího plodu a s tím související obsah veterinárních antibiotik – chloramfenikolu. Od té doby se podle dosavadních poznatků situace v Asii nezlepšila.
Smyslem kontrol je podle Dubna zamezit riziku zavlečení moru včelího plodu, což je onemocnění, které vždy pro včelstvo končí katastrofou – nutností je napadené včelstvo zlikvidovat. Dále se kontroluje obsah nežádoucích cizorodých látek, které by mohly ohrozit zdraví lidí.
(ČIA)

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 31. 3. 2003 (Mik)