Bezpečnost potravin

SVS: povodně monitorujeme, zatím jsou ztráty 5 ovcí a 2 kozy

Vydáno: 25. 6. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 25.6.2009.

Zdá se, že hladiny vodních toků již kulminovaly, zejména v Moravskoslezském kraji a v Olomouckém kraji, a pokud nepřijdou silné deště, měla by se situace uklidňovat. A nastane čas sčítat ztráty.
 
Státní veterinární správa ČR monitoruje situaci prostřednictvím krajských veterinárních správ, tam, kde je vážnější nebezpečí, zasedají šéfové krajských správ v krizových štábech krajů, jako je tomu v případě Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Všude se průběžně monitorují ztráty. Tak zatím na území Hustopeče nad Bečvou došlo k úhynu pěti ovcí a dvou koz.
 
Monitorujeme případné ohrožení potravin a krmiv povodňovou vodou. Z žádného kraje nejsou hlášeny ztráty či poškození masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, ani vajec a ani krmiv. Nicméně po opadnutí vody je možné, že nějaké ztráty budou zjištěny.Tyto informace soustřeďuje Krizové centrum Státní veterinární správy ČR v Brně a předávány jsou dále na Ministerstvo zemědělství.
 
Orgány státního veterinárního dozoru jsou připraveny postupovat podle pohotovostních plánů. To znamená například zajišťují sběr uhynulých zvířat hospodářských i volně žijících a zajišťují jejich neškodné odstranění v asanačních podnicích.
 
Současná povodeň opět prověřuje funkčnost těchto plánů a akceschopnost, mimo jiné, i inspektorů krajských veterinárních správ. Zatím se zdá, že vše funguje, tak jak má, a že se i situace zklidňuje.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR