Bezpečnost potravin

Světový trh s aditivy

Vydáno: 16. 6. 2008
Autor:

Leatherhead Food International vydal počtvrté zprávu „The Food Additives Market Global Trends and Development“.

Celkový trh s aditivy (včetně aromat a nutričních látek) v r. 2007 je odhadován na 25 mld. USD. Dominantními sice jsou sektory ochucovadel a hydrokoloidů, ale nejnověji dochází k největšímu růstu u látek souvisejících s trendem nízkotučných potravin. Hodnotový objem obratu v některých sektorech aditiv je způsoben nízkými cenami čínské produkce.
Podrobná analýza stavu a trendů (včetně odhadů do r. 2010) je ve zprávě doložena 85 tabulkami a grafy. Aditiva jsou rozdělena do 13 kategorií.
Celkově trh s aditivy rostl v období mezi r. 2004 a 2007 o 3,4 % ročně, zatímco v období 2001 – 2004 jen o 1,9 %. K růstu přispívá především spotřeba v oblastech Asie-Pacifik a Latinská Amerika.
Mezi jednotlivými sektory jsou však značné rozdíly. Podíl ochucovadel tvoří v hodnotovém vyjádření 30 % (7,5 mld. USD), podíl hydrokoloidů a zvýrazňovačů chuti přes 3 mld. USD, okyselovadel přes 2 mld. USD. Tyto čtyři skupiny aditiv tvoří 70 % celkové hodnoty.
Faktorem pohánějícím spotřebu aditiv je růst zájmu o potraviny s nízkým obsahem tuku a energie, a o funkční potraviny. K tomu se využívají především emulgátory, hydrokoloidy, sladidla, vitaminy a minerální látky, látky ze sóji, omega-3 mastné kyseliny,  probiotika, prebiotika a rostlinné stanolestery.
Trend zaměřený na přírodní látky vede k tlaku na dodávání látek z přírodních zdrojů (především u barviv a aromat).
Konkurence čínské produkce vede ke snižování cen.
 
Zprávu o aditivech lze zakoupit v Leatherhead Food Int.
 
Food Australia, 60, 2008, č. 6, s. 228