Bezpečnost potravin

Světový mlékárenský summit 2009 – konference „Výživa a zdraví“

Vydáno: 22. 1. 2010
Autor: berankova1

V rámci světového mlékařského summitu Mezinárodní mlékařské federace (IDF) v září 2009 proběhla i konference na téma „Výživa a zdraví“.

Na konferenci „Výživa a zdraví“ zazněly zajímavé informace o pozitivním vlivu mléka na lidské zdraví.  Ve světě dnes narůstá počet lidí trpících nadváhou a lidí obézních, z čímž jsou spojena vysoká zdravotní rizika (diabetes 2. typu, apnoe, dýchací potíže, hypertenze, rakovina, onemocnění cév  a srdce, infarkt, osteoporóza).
Mezi konzumací mléka, resp. příjmem vápníku a váhou byla zjištěna u dospělých nepřímá úměra a totéž bylo konstatováno i u tělního tuku. Klinické studie konstatovaly, že 3 dávky mléčných výrobků podávaných denně pozitivně působí na úbytek hmotnosti a na úbytek tuku v těle u obézních osob. Totéž bylo ověřeno i u dětí ve věku 2-8 let.
Vysokoproteinová dieta přispívá k udržení a snížení váhy. Stárnoucí populace trpí sarcopénií, tj. postupným ubýváním svalové hmoty. Projevuje se již ve věku od 40 let a úbytek svaloviny bývá ve výši 0,5-1 % ročně. Vyšší příjem proteinů zpomaluje úbytek svalové tkáně starých lidí.
Současný svět se také potýká s podvýživou, a to ne jen svět rozvojový, ale paradoxně i vyspělé země. V průmyslových zemích je podvýživa spojována s potravinami o vysoké kalorické hodnotě, ale nutričně chudých.
Mléko je komplexní potravinou, která zajistí příjem všech potřebných nutrientů (včetně všech esenciálních aminokyselin a vápníku).
Malnutrice (podvýživa) je významná ve stáří, kdy výrazně chybí vitamin D (příčina fraktur kostí) a vitamin B12 (udržuje mentální zdraví). Senioři by proto měli přijímat potraviny s dostatečným obsahem proteinů  a energie (mléko a mléčné výrobky jsou ideální).
Mléko je také vhodný obnovující nápoj po sportovních výkonech; rychle obnoví homeostázu v organismu, tvorbu glykogenu, tvorbu svalového proteinu a současně vhodně hydratuje organismus.

Potravinářská Revue 6, 2009, č.7, 14-20
Nabídka kopie článku

Světový mlékárenský kongres 2009 skončil