Bezpečnost potravin

Světový den technické normalizace

Vydáno: 18. 10. 2006
Autor:

Uskuteční se dne 19. října 2006. ČNI přináší zajímavou nabídku pro MSP a ostatní zájemce.

U příležitosti Světového dne technické normalizace otevírá Český normalizační  institut (ČNI) své brány a nabízí všem návštěvníkům možnost získat řadu nových poznatků a informací. Tento významný den, který nese motto:

„Technické normy – velké výhody pro malé podniky“

se uskuteční  dne 19. října 2006, v prostorách ČNI, Biskupský dvůr 5, Praha  1 a nabízí jak zástupcům malých a středních podniků, tak i všem dalším návštěvníkům či zájemcům o tuto problematiku, řadu seminářů z různých odborných oborů, např.: informace o technické normalizaci, o možnostech zpřístupnění technických norem v Informačních centrech HK ČR či o podpoře malého a středního podnikání MPO atp.

Návštěvníci mají vstup zdarma a ČNI navíc poskytuje, při této mimořádné příležitosti,  možnost  zakoupit tištěné technické normy (vydané do 31.srpna 2006) se slevou 50%.

Na program je zařazena také problematika bezpečnosti potravin a to v příspěvku:
* Bezpečnost potravin a české technické normy
* Standardy potravinových řetězců

Program, přihlášky a další  informace najdete na webových stránkách Českého normalizačního institutu.
S Vašimi dotazy se můžete obrátit na tel. : 221 802 802.

CNI