Bezpečnost potravin

Světový den potravin věnovali vodě

Vydáno: 23. 10. 2002
Autor:

Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství FAO letošní  Světový den potravin (16. říjen) věnovala tématu Voda - zdroj potravinové bezpečnosti. Situace s vodou na Slovensku.

BRATISLAVA – Nedostatkem potravin trpí ve světě více než 800 miliónů lidí. Významnou překážkou vyšší produkce potravin je přitom omezený přístup k vodě, na což chce upozornit i Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství FAO, když letošní  Světový den potravin (16. říjen) věnovala tématu Voda – zdroj potravinové bezpečnosti.
Slovensko má z hlediska geografické polohy a přírodních podmínek relativní dostatek vody. Podle Milana KOVÁČE, ředitele Výskumného ústavu potravinárskeho může být Slovensko spokojeno i s její kvalitou, což potvrdily i výsledky 390 tisíc analýz distribuované vody, které vloni provedl Výskumný ústav vodného hospodárstva. Podle jeho ředitele Juraja BRTKA doporučovaným limitům neodpovídala asi jen dvě procenta vzorků. Nejkvalitnější bývá voda z podzemních zdrojů. Z nich je asi 75 procent vody čerpané na Slovensku, směrem na východ republiky podíl tohoto zdroje klesá až na polovinu. Slovenské normy na kvalitu vody jsou po mnohých stránkách přísnější než v EU. Za vyspělými zeměmi Evropy však podle M. Kováče Slovensko zaostává pokud jde o efektivitu nakládání s vodou, zejména v průmyslu. Ve slovenských domácnostech je naopak spotřeba vody mnohem nižší než je standard EU a dokonce se blíží k hygienickému minimu. Vloni se spotřebovalo jen o něco víc než  77 litrů na osobu a den, zatímco hygienické minimum stanovené Světovou zdravotnickou organizací představuje 70 litrů. V EU se spotřeba vody v domácnostech pohybuje na úrovni asi 125 litrů, na Slovensku ještě začátkem devadesátých let činila spotřeba vody v domácnostech kolem 200 litrů na osobu a den. Hlavní důvod poklesu spotřeby vody v domácnostech je v růstu cen vodného a stočného. Na Slovensku je z veřejných vodovodů zásobovaných 83 procent obyvatel. EU stanovuje jen podmínky na kvalitu vody. Velmi nepříznivý je však stav v odkanalizování domácností. Na veřejné kanalizace a čističky odpadních vod je v současnosti napojených jen asi 55 procent obyvatelstva. Kritéria EU vyžadují připojení každého sídla nad 2000 obyvatel. Slovensko zůstává mimořádně bohaté na zdroje minerálních vod. V současnosti má zdokumentovaných téměř 1470 vývěrů minerálních vod.
Z celkového objemu vody čerpané ve světě spotřebuje zemědělství téměř 70 percent. Organizace FAO poukazuje na riziko, že mnohé země čerpají vodní zásoby rychleji než se  obnovují. Přitom současný trend v růstu populace si do roku 2030 vyžádá zvýšení produkce potravin o 60 percent.

http://www.uvtip.sk/slovak/awc/news2.php?num=3999    (Šť)