Bezpečnost potravin

Suplementace antioxidanty nemá na paměť starších lidí žádný vliv

Vydáno: 19. 12. 2004
Autor:

Podle závěrů nejnovější studie prováděné na Kalifornské univerzitě nemá suplementace antioxidanty, zinkem nebo mědí žádný účinek, ani pozitivní ani negativní, na kognitivní schopnosti starších lidí.

Suplementace antioxidanty, zinkem nebo mědí nemá, podle závěrů studie prováděné na  Kalifornské univerzitě, žádný účinek, ani pozitivní ani negativní, na kognitivní schopnosti starších lidí. Předpokládá se, že u běžných forem demence se uplatňují oxidační mechanismy. Již dříve bylo provedeno několik pozorovacích studií nedementních starších dospělých osob, které naznačovaly, že vysoký příjem antioxidantů ve stravě nebo používání antioxidačních suplementů je spojeno s lepšími kognitivními schopnostmi. Výzkumníci se proto rozhodli sledovat vliv denního příjmu antioxidantů a/nebo minerálních suplementů na mentální schopnosti starších občanů. V rámci výzkumu očních chorob spojených se stářím byly účastníkům nahodile podávány antioxidanty (500 mg vitaminu C, 400 IU vitaminu E a 15 mg beta-karotenu) nebo 80 mg zinku a 2 mg mědi nebo antioxidanty plus zinek a měď, nebo placebo. Po 6,9 letech dokončilo studii 2 000 pacientů, kteří byli poté podrobeni sérii testů, které měly odhalit úroveň jejich kognitivních schopností. Na základě získaných výsledků bylo konstatováno, že mezi pacienty nebyly při řešení šesti kognitivních testů žádné významné rozdíly. Příznivé, resp. škodlivé účinky antioxidantů, zinku a mědi nebyly prokázány. Výsledky byly zveřejněny v posledním čísle časopisu Neurology

http://www.nutraingredients.com