Bezpečnost potravin

Suplement s červenou rýží nepatří mezi „novel foods“

Vydáno: 12. 4. 2010
Autor:

Belgický doplněk s rýží fermentovanou červenou plísní může přijít na trh a nejedná se o  potravinu nového typu, protože v Itálii byl prodáván již před platností nařízení 258/97/ES.

Zástupci Belgie vnesli v lednu 2010  na program Stálého výboru pro potraviny (SCFChAH) otázku, zda se v případě rýže fermentované vláknitou houbou Monascus purpureus jedná o potravinu nového typu. Belgická inspekce totiž blokovala uvedení na trh doplňku s fermentovanou červenou rýží s ohledem na to, že nemá statut potraviny nového typu. S výrobou tohoto suplementu se začalo až po 15. květnu 1997, tzn. v době platnosti nařízení 258/97/ES o „novel foods“.

Zástupci Itálie potvrdili, že červená rýže jako suplement byla na trhu v Itálii již předtím, než vstoupilo v platnost nařízení 258/97/ES. Evropská  komise proto rozhodla, že pokud je červená rýže použita jako doplněk stravy, nejedná se o potravinu nového typu.

EU Food Law, 2010, č. 424, s. 18


Poznámka

Červená rýže získaná účinkem plísně Monascus purpureus je přirozeným zdrojem monakolinů, tj. skupiny látek obsažených v některých farmaceutických preparátech, o kterých se zjistilo, že snižují hladiny cholesterolu a triacylglycerolů, a chrání tak srdce před  onemocněním.


Předcházející informace
:

Evropský soudní dvůr nestanovil jasnou mez mezi suplementem a léčivem

Snižování cholesterolu červenou fermentovanou rýží

Varování před červenou rýží