Bezpečnost potravin

Suntheanin může rozveselit váš den

Vydáno: 23. 1. 2003
Autor:

Jde o aminokyselinu obsaženou v zeleném čaji, která má relaxační účinek a zvyšuje bdělost/ostražitost. Na trhu již existují výrobky obohacené u tuto sloučeninu.

Suntheanin je obchodní značka pro enzymově syntetizovaný L-theanin, výrobek firmy Taiyo International Inc. L-theanin je derivát glutamové kyseliny a představuje jeden z neurotransmiterů nacházejících se v mozku. Je také hlavní aminokyselinou v zeleném čaji, přičemž se vyskytuje téměř výhradně v čajovníku (Camellia sinensis). Chemickou strukturu L-theaninu prvně publikoval v r. 1950 Dr. Yasuo Sakato. L-theanin tvoří asi 50 % všech volných aminokyselin v čaji, v sušině čajových lístků je obsažen v množství 1–2 %.
Taiyo International Inc.(USA) je odnoží japonské společnosti Taiyo Kagaku Co. Ltd. Výhradním distributorem Suntheaninu v Severní a Jižní Americe je NutriScience Innovations LLC.
Ačkoliv se celkový mechanismus působení L-theaninu stále ještě zkoumá, byly již některé studie dokončeny a ukazují na různé stupně metabolismu L-theaninu.
Mozek vysílá slabé elektrické impulsy (mozkové vlny), které se měří na povrchu hlavy. V závislosti na frekvenci (Hz) existují čtyři kategorie těchto vln, přičemž se takto projevují:
– delta (do 4): hluboký spánek,
– theta (4–7,9): slabý spánek,
– alfa (8–13): bdění/uvolnění,
– beta (nad 13): bdění/podráždění.
L-theanin přímo stimuluje produkci mozkových vln alfa, které vedou ke stavu intenzivní relaxace a bdělosti (ostražitosti).
Zdá se také, že se L-theanin podílí na normalizaci hladin neurotransmiterů v mozku a zkoumá se jeho možné využití jako prostředku k nápravě poruch vedoucích ke snižování pozornosti, které jsou charakterizovány jak vysokými, tak i nízkými hladinami neurotransmiterů v mozku. Z celosvětového hlediska se po vodě nejvíce konzumuje čaj. Konzumaci zeleného čaje se přisuzují prospěšné zdravotní účinky. Suntheanin je hlavní složka, která dodává zelenému čaji chuť (uvádí se jako tzv. chuť “umami”). Vzhledem k tomu, že se čaj považuje za bezpečný nápoj, jehož účinky jsou známy již z dávné minulosti, lze předpokládat, že také L-theanin, který je složkou čaje, je bezpečný.
V Japonsku nejsou stanoveny žádné limity pro dietetický příjem L-theaninu. Rovněž se předpokládá, že neexistují žádné vedlejší účinky nebo interakce s léky. Neomezené používání L-theaninu do všech potravin vyjma potravin pro děti schválilo v Japonsku Ministerstvo pro zdraví a všeobecné prospívání v r. 1964. V Japonsku, Koreji i Evropě je v současné době na trhu více než 50 potravinářských výrobků obsahujících Suntheanin. Na výstavě potravinářských přísad v Evropě (Food Ingredients Europe, FIE) získal Suntheanin v r. 1998 cenu za výzkum v oblasti potravinářských přísad. V USA byla uvedená přísada oceněna v r. 2000 jako nejlepší výrobek na konferenci o výživě (Nutracon). Firma Taiyo Kagaku je v posledních krocích vyjednávání o získání statutu GRAS pro Suntheanin.
Předpokládá se, že se Suntheanin bude používat pro duševní i fyzické uvolnění, přičemž nedojde k navození ospalosti. Nejsou vydána žádná pravidla pro použití. Obecně by se měl aplikovat při prvních známkách stresu. Výzkumníci rovněž zamýšlejí používat Suntheanin k potlačení premenstruačních symptomů, ke zvýšení bystrosti a koncentrace, ke snižování negativních vedlejších účinků kofeinu a k podpoře imunitního systému.