Bezpečnost potravin

Stručná databáze spotřeby potravin v EU

Vydáno: 21. 3. 2008
Autor:

Je k dispozici pro 16 evropských zemí včetně ČR. Zahrnuje 15 hlavních potravinářských kategorií.

Klíčovou součástí procesu posuzování rizika z potravin je odhad expozice. Kvalita dostupných údajů – jak o spotřebě potravin, tak o úrovni výskytu sledovaného faktoru – má hlavní vliv na výsledek posuzování rizika. Údaje o spotřebě potravin z průzkumu spotřeby potravin jsou k dispozici ve většině zemí EU. Údaje získané na národní úrovni však často nelze přímo porovnávat, neboť existují různé metodologie provádění průzkumu, různé systémy kategorizace potravin aj. K překonání tohoto vytvořil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) “Stručnou evropskou databázi spotřeby potravin”.
Stručná databáze obsahuje údaje o průměrném denním příjmu potravin na osobu získané z členských států EU. Zahrnuje 15 hlavních kategorií (např. mléko a mléčné výrobky) a 21 podkategorií (např. sýr). Záměrem stručné databáze je poskytnout hodnotný první skríningový nástroj vědeckým panelům EFSA a potenciálně i dalším vědcům v členských státech, který napomůže provádět předběžná posuzování expozice. Stručná databáze bude sloužit EFSA jako výchozí bod pro vytvoření podrobnější databáze, která bude obsahovat informace o specifičtějších kategoriích potravin a specifických skupinách populace (např. dětech).
Potřeba těchto údajů na evropské úrovni vznikla na 3. vědeckém kolokviu, které organizoval EFSA v dubnu 2005 pod názvem “Evropská databáze spotřeby potravin”.
 
K dispozici jsou následující informační zdroje:

Návod na použití stručné databáze.

– Údaje o spotřebě potravin na národní úrovni (pro hlavní kategorie a podkategorie) – celkem pro 16 zemí EU; Údaje o spotřebě potravin v ČR.
– Souhrnné statistické údaje ze stručné databáze: pro celkovou populaci nebo pouze pro spotřebitele.
 
Zdroj: EFSA