Bezpečnost potravin

Středisko pro bezpečnost nanotechnologie

Vydáno: 30. 11. 2009
Autor:

Bylo zřízeno při Edinburgh Napier University. Činnost zahájilo 11.11.2009. Konference Nanotoxicology 2010 (červen 2010).

V rámci Edinburgh Napier University bylo zřízeno “Centre for Nano Safety” – multidisciplinární středisko zabývající se potenciálními vlivy nanomateriálů na člověka a životní prostředí, včetně humánní a environmentální toxikologie a mikrobiologie. Činnost střediska byla oficiálně zahájena 11.11.2009.
Výzkumníci ve středisku budou zkoumat, zda nanočástice vstupují do lidského organismu a působí v něm škodlivě. Práce se zaměří také na zjišťování dopadu různých nanočástic na jiné druhy, např. mikroorganismy (bakterie), rostliny (např. řasy), bezobratlé (hmyz), kteří žijí ve vodě, sedimentech a půdě, a na ryby.
Pokud se zjistí, že vlastnosti nanočástic mohou být pro tyto druhy toxické, využije tuto informaci
– průmysl k návrhu bezpečnějších produktů,
– regulátoři k vytvoření legislativy, která bude chránit člověka a životní prostředí,
– spotřebitelé při výběru výrobků (rozhodování na základě dostatku informací).

Na půdě Edinburgh Napier University se uskuteční ve dnech 2.–4.6.2010 konference Nanotoxicology 2010 (první oznámení).

 
Zdroj: nanoforum.org (19.11.2009)