Bezpečnost potravin

Strava pro zdravý život

Vydáno: 26. 8. 2002
Autor:

nová publikace, fytoestrogeny, vlastnosti, účinky, využití, sója, receptury pokrmů bohatých na fytoestrogeny

Nová publikace „Strava pro zdravý život“ je dílem dvou mezinárodně uznávaných odborníků na fytoestrogeny – Sue Radd, ředitelky kliniky pro výživu a zdraví v Sydney a Setchell Kennetha, profesora na pediatrické klinice v Cincinnanti. Kniha je rozdělena do tří částí. První část je věnována fytoestrogenům, jejich složení, vlastnostem a funkcím, druhá část se zabývá fytoestrogeny z hlediska jejich působení proti chorobám jako je rakovina, srdeční onemocnění a osteoporóza. Jsou zde zahrnuta i témata „Ulehčení menopauzy“, „Stárnutí s rozumem“, „Chraňte své děti“ aj. , a rovněž kapitola „Nejčastější otázky“, v níž jsou kupř. řešeny problémy užívání fytoestrogenových suplementů jako alternativy HRT (hormonální substituční léčba), vliv estrogenů z potravin obsahujících fytoestrogeny na pubertu, nejvhodnější dávky suplementů, vliv konzumace fytoestrogenů na rakovinu prsu, kojení atd. V třetí části jsou informace o praktickém využití fytoestrogenů, jak naznačují názvy jednotlivých kapitol: „Váš fytoestrogenový stravovací plán“, „Kde hledat fytoestrogeny a v jakém množství je konzumovat“, „Zvyšte svůj přívod fytoestrogenů“, „A–Z průvodce fytoestrogenovými potravinami“. Téměř devadesát stránek této části zaujímají receptury pokrmů bohatých na fytoestrogeny a používaných ingrediencím, včetně sójového mléka, tofu a tempehu. Publikace je opatřena řadou užitečných tabulek, rejstříkem a soupisem literárních pramenů. Praktickou pomůckou je zejména tabulka uvádějící obsah izoflavonů v jednotlivých potravinách a pokrmech, vyjádřený v mg/100 g, resp. v jedné porci.
Soyfoods, 13, 2002, č. 3, s. 5