Bezpečnost potravin

Strava může být zbraní proti rakovině a schizofrenii

Vydáno: 1. 12. 2005
Autor:

Nejnovější výzkumy naznačují, že zvyšování hladiny L-metioninu ve stravě může být efektivním prostředkem v boji proti rakovině, schizofrenii či Huntingdonově chorobě

Výsledky nejnovějšího výzkumu probíhajícího na McGill University v Montrealu naznačují, že genová exprese, původně považovaná za předem danou, se může měnit. Studie provedená s krysami indikuje, že jsou-li zvířata ve stresu mohou přestát proces známý jako metylace DNA, v důsledku kterého dochází k připojení metylové skupiny ke genům, účastnícím se stresové odezvy. Výzkumníci zjistili, že tento proces se může zvrátit jestliže se krysám injekčně aplikuje L-methionin. Předpokládá se, že obdobný proces probíhá i v lidském organismu při stresu vyvolaném různými chorobami, a že zvyšování hladiny této látky ve stravě může být efektivním prostředkem v boji proti takovým stavům jako je kupříkladu rakovina, Huntingdonova choroba (vrozená, progresivní degenerativní neurologická porucha způsobující komplex fyzických, kognitivních a mentálních zdravotních problémů končících těžkou invaliditou) a schizofrenie. L-methionin se nachází v potravinách bohatých na foláty a vitamin B12 a v řadě potravinových suplementů. Více informací na adrese

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=2&sectionname=Nutrition+and+Health  (17.11.05)