Bezpečnost potravin

Strategie WHO 5 klíčů pro prevenci alimentárních onemocnění

Vydáno: 11. 1. 2005
Autor:

Téměř dvě miliardy lidí, tj. jedna třetina celosvětové populace, onemocní každoročně v důsledku konzumace zdravotně závadných potravin. Jednoduchá preventivní opatření by mohla významným způsobem omezit vznik alimentárních onemocnění, která v řadě případů mohou způsobit i závažné zdravotní komplikace a někdy i smrt.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dne 13.10.2004 zahájila projekt založený na tzv. strategii „5 klíčů“, tj. pěti jednoduchých rad, kterými se mohou lidé řídit doma nebo v práci při přípravě nebo konzumaci potravin:

  • udržujte ruce a pracovní plochy pro přípravu pokrmů čisté
  • oddělujte syrové a tepelně zpracované potraviny
  • důkladně vařte potraviny
  • skladujte potraviny při bezpečných (tj. doporučených teplotách)
  • používejte zdravotně nezávadnou vodu a zdravotně nezávadné suroviny a přísady

Podle Dr. J. Schlundta, ředitele odporu bezpečnosti potravin při WHO, by dodržení výše zmíněných zásad výrazně přispělo k prevenci alimentárních onemocnění. Strategie „5 klíčů“ (5 Key) je veřejnosti prezentována prostřednictvím vzdělávací kampaně a informačních materiálů, které usnadní jednotlivcům vštípit si správné zásady při manipulaci s potravinami. Program je určen všem spotřebitelům bez rozdílu místa jejich bydliště. Cílem strategie je ukázat lidem na celém světě, jak se mohou chránit před onemocněním z potravin.
WHO vydala základní příručku o hlavních zásadách strategie „5 klíčů“,která usnadňuje členským státům WHO účinně zavést informační kampaň pro veřejnost Příručka je určena především pro specialisty v oblasti bezpečnosti potravin, učitele a ostatní zainteresované organizace či subjekty, kteří ji mohou využít pro vzdělávání cílových skupin (včetně distributorů potravin, žáků a studentů). Celoplošné testování projektu: „Bezpečnost potravin i do vašich domovů: Jak využít program WHO 5 klíčů pro zajištění zdravotně nezávadných potravin“ bylo zahájeno v Argentině, Bolívii, Guayaně, Haiti, Nikaragui, Bangladéši, Butanu, Indii, Indonésii, Nepálu, Tumoru, jihovýchodní Asii a na Maledivách.
I když základní opatření lze aplikovat všude na světě, podle poznatků WHO se způsob zpracování potravin a sortiment potravin výrazně liší v závislosti na národních zvyklostech a přírodních podmínkách. Koncepce strategie WHO „5 klíčů“ nezohledňuje regionální zvláštnosti, ale soustřeďuje se na obecné zásady zajišťování bezpečnosti potravin uznávané v celosvětovém měřítku. Zavedením strategie na národní úrovni jsou pověřeny členské státy WHO.
Strategie „5 klíčů“ byla hlavním tématem satelitní konference k 2. mez. fóru pro instituce odpovědné za bezpečnost potravin na národní úrovni, které se konalo za podpory WHO a FAO v říjnu 2004 v Bangkoku v Thajsku. Na fóru byla diskutována problematika spolupráce na vládní a institucionální úrovni v oblasti prevence alimentárních onemocnění. Strategie „5 klíčů“ je zaměřena na každého jednotlivce, který sám může okamžitě snížit riziko vzniku alimentárních onemocnění dodržením jednoduchých a obecně platných zásad při manipulaci s potravinami a při jejich konzumaci.
Jednotlivá regionální zastoupení WHO byla pověřena distribucí národních verzí strategie „ 5klíčů“ a příslušné příručky. Pět hlavních zásad již bylo přeloženo do 25 jazyků. Regionální zastoupení při vypracování národních verzí přihlížejí k místním regionálním podmínkám. Např. Zastoupení WHO pro jihovýchodní Asii se sídlem v Dillí připravilo takovou verzi, která zohledňuje skutečnost, že řada místních obyvatel si nemůže dovolit používat detergenty ani mýdlo.
Informační leták strategie „5 klíčů“ je k dispozici ve všech oficiálních jazycích WHO (arabštině, čínštině, angličtině, francouzštině, ruštině a španělštině), ale také např. i ve slovenštině nebo bulharštině.
Více informací o projektu poskytne
Christiana Salvi
Technical Officer for Communication and Advocacy,
Telephone: +39 06 4877543
Email: csa@who.it

(mch)