Bezpečnost potravin

Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013

Vydáno: 18. 7. 2008
Autor:

Program Evropské komise zaměřený na spotřebitele.

Evropská komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele vydalo v roce 2007 pod názvem “Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013” publikaci (viz příloha), ve které je nastíněn program Komise do roku 2013 zaměřený na spotřebitele. Do roku 2013 by Komise chtěla všem občanům EU ukázat, že mohou s důvěrou nakupovat kdekoliv v EU a všude se jim dostane stejné ochrany. Komise se ve svém programu zaměří na tři hlavní cíle:

* Posílení spotřebitelů EU prostřednictvím přesných informací, transparentnosti trhu a důvěry, která vychází z účinné ochrany spotřebitele.

* Zlepšení spokojenosti zákazníka pokud jde o ceny, výběr, kvalitu a bezpečnost. Spokojenost spotřebitele je základem dobře fungujících trhů.

* Účinná ochrana spotřebitele před vážnými riziky a hrozbami.

 

Příloha: Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013 (pdf, 739 kB, 28 stran)

 

Strategii spotřebitelské politiky EU do roku 2013 schválila Komise dne 13.3.2007.

 

Zdroj: Evropská komise