Bezpečnost potravin

Strategie JRC pro období 2010–2020

Vydáno: 15. 7. 2010
Autor:

Strategie výzkumu Evropské komise–DG JRC zahrnuje bezpečnost potravin a krmiv.

Evropská komise – Společné výzkumné středisko (JRC) vypracovalo vizi na příštích 10 let (viz příloha). Výzkum organizovaný v JRC se zaměří na sedm tematických oblastí, přičemž oblast 4 se bude zabývat bezpečností potravin a spotřebitelských výrobků. Aktivity JRC budou přispívat k vývoji legislativy EU v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv a nových spotřebitelských výrobků.
 
Příloha: JRC Strategy 2010-2020: Summary (pdf, 533 kB, 20 stran)
 
Zdroj: JRC Newsletter (July 2010)