Bezpečnost potravin

Strategie “Food 2030”

Vydáno: 22. 4. 2010
Autor:

Nová strategie britské vlády zaměřená na potraviny – vyhlídky do roku 2030.

Ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a rozvoj venkova (DEFRA) ve Velké Británii uveřejnilo pod názvem “Food 2030” novou strategii vlády zaměřenou na potraviny. Po více než 50 letech jde o první strategii tohoto druhu. Uvedená strategie je vizí vlády ve Velké Británii, jak by měl potravinářský systém v roce 2030 vypadat a dále postup, jak této vize dosáhnout.
 
Po uveřejnění v lednu 2010 se o strategii Food 2030 diskutuje na regionální, národní, evropské a mezinárodní úrovni. Podporují se aktivity, které vláda a zainteresované subjekty dělají v této oblasti a identifikují se mezery a bariéry, které brání dosažení cílů uvedených ve strategii Food 2030.
Ze strategického plánu pro rok 2030 se v současné době vybírají úkoly pro příštích pět let (do roku 2015). Tento plán bude prezentován zainteresovaným subjektům koncem jara 2010.
Strategie pro rok 2030 v úplné a souhrnné verzi a související dokumenty jsou uvedeny v příloze.