Bezpečnost potravin

Strategie bezpečnosti potravinového řetězce

Vydáno: 20. 1. 2004
Autor:

Strategie ES.  Strategie bezpečnosti potravinového řetězce v ČR.Datum a místo konání: 21.1.2004, Praha 6, Fakulta tělesné výchovy a sportu.

MVDr. Václav Prokop – INPROF, České Budějovice
si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře

STRATEGIE BEZPEČNOSTI POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE

21.1.2004 Praha     27.1.2004 Brno

PROGRAM SEMINÁŘE:

Strategie ES   

Bílá kniha o bezpečnosti potravin „White Paper on Food Safety“ COM (1999) 719 final.
Ing. Jiří Zedník, CSc. – ředitel odboru krmiv ÚKZÚZ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002/EC kterým se stanoví obecné zásady a požadavky zákona o potravinách, zakládá Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
– povinnosti vztahující se na krmiva
– povinnosti vztahující se na potraviny
Ing. Jiří Zedník, CSc. – ředitel odboru krmiv ÚKZÚZ,
Doc. Ing. Luboš Babička, CSc. – ředitel odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR

Strategie bezpečnosti potravinového řetězce v ČR

Vládní nařízení č. 1320 ze dne 10. prosince 2001 ke strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice.
Doc. Ing. Luboš Babička, CSc. – ředitel odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR

Systém rychlého varování – Rapid Alert Systém.
Ing. Miroslava Vlčková – vedoucí oddělení kontroly krmiv a registrace, odbor krmiv ÚKZÚZ

Organizace úřední kontroly krmiv a monitorování výskytu rizikových látek v krmivech.
Ing. Jiří Zedník, CSc. – ředitel odboru krmiv ÚKZÚZ

Datum a místo konání:
21. 1. 2004  Praha 6 , Fakulta tělesné výchovy a sportu, přednáškový sál č. 85,  J. Martího 31 ,  (metro trasa A výstupní st. konečná dále tramvaj č. 9, 20 směr Evropská  tř., výstupní st. Nad džbánem.

27. 1. 2004 Brno, hotel Božetěchova, Božetěchova 102, (doprava do místa konání od  hl. nádraží tramvaj č. 1 směr Řečkovice, výstupní st.Tylova).    

Časový rozvrh(platný pro oba termíny): 8.30 – 9.30 hod. prezence účastníků, 9.30 – 13.30 přednášky, 13.30 – 14.30 diskuse, závěr.

Financováno z programu SAPARD  Opatření 3.1. Zlepšování profesního vzdělávání. Účastnický poplatek se nehradí (zdarma).

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY (platné pro oba termíny)
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději 5 dnů před konáním akce na adresu: MVDr. Václav Prokop – INPROF, Srubec 238,
370 06 České Budějovice, tel/fax: 387 200 140, mobil tel: 602 832 508, E-mail:prokop.mail@tiscali.cz
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, zprávu obdržíte v případě organizační změny. Na jednu přihlášku je možno přihlásit více účastníků.