Bezpečnost potravin

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2014 až 2020

Vydáno: 29. 7. 2014
Autor:

Nová publikace, kterou vydal Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství.

Představujeme Vám novou Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2014 – 2020. Jde o klíčový dokument České republiky, navazující na předcházející strategické dokumenty z let 2001, 2004, 2007 a 2010. Publikace vznikla v úzké součinnosti mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví za přispění dalších subjektů, které se v České republice na zajištění systému bezpečnosti potravin podílejí.
Dlouhodobým cílem Strategie bezpečnosti potravin a výživy je posílení ochrany a podpory zdraví a oprávněných zájmů spotřebitelů. Souvisejícím cílem je posílení důvěry veřejnosti v systém zajištění bezpečných potravin, v jejich kvalitu a výživovou hodnotu.

Dokument definuje klíčové oblasti rozvoje v letech 2014 – 2020 a stanovuje střednědobé úkoly pro subjekty, činné v oblastech bezpečnosti potravin a výživy.

Obsah publikace:
Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2014 až 2020.

1) Cíle
• Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy                                                           
• Cíl dokumentu

2) Zajištění bezpečnosti potravin a problematika výživy
• Vědecky podložené hodnocení zdravotních rizik
• Řízení rizik
• Komunikace a vzdělávání
• Spolupráce s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin
• Výživa

3) Východiska pro stanovení priorit pro další období
• Pozitivní trendy
• Negativní trendy
• Legislativa

4) Priority pro období 2014 – 2020
• Priority v oblasti bezpečnosti potravin
• Priority v oblasti výživy

 

Publikace vychází ve spojené dvojjazyčné, česko-anglické verzi, zájemci si ji mohou v omezeném množství objednat na e-mailové adrese olaf.deutsch@mze.cz

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2014 – 2020
Food Safety and Nutrition Strategy  for 2014 – 2020