Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2014 až 2020 do kategorie

Aktivity ICBP > Zdroje ICBP - Archiv> Aktivity ICBP> Zdroje ICBP - Archiv

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2014 až 2020

Vydáno: 29.7.2014
Tisk článku
Autor: Olaf Deutsch
Nová publikace, kterou vydal Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství.

Představujeme Vám novou Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2014 – 2020. Jde o klíčový dokument České republiky, navazující na předcházející strategické dokumenty z let 2001, 2004, 2007 a 2010. Publikace vznikla v úzké součinnosti mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví za přispění dalších subjektů, které se v České republice na zajištění systému bezpečnosti potravin podílejí.
Dlouhodobým cílem Strategie bezpečnosti potravin a výživy je posílení ochrany a podpory zdraví a oprávněných zájmů spotřebitelů. Souvisejícím cílem je posílení důvěry veřejnosti v systém zajištění bezpečných potravin, v jejich kvalitu a výživovou hodnotu.

Dokument definuje klíčové oblasti rozvoje v letech 2014 – 2020 a stanovuje střednědobé úkoly pro subjekty, činné v oblastech bezpečnosti potravin a výživy.

Obsah publikace:
Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2014 až 2020.

1) Cíle
• Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy                                                           
• Cíl dokumentu

2) Zajištění bezpečnosti potravin a problematika výživy
• Vědecky podložené hodnocení zdravotních rizik
• Řízení rizik
• Komunikace a vzdělávání
• Spolupráce s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin
• Výživa

3) Východiska pro stanovení priorit pro další období
• Pozitivní trendy
• Negativní trendy
• Legislativa

4) Priority pro období 2014 – 2020
• Priority v oblasti bezpečnosti potravin
• Priority v oblasti výživy

 

Publikace vychází ve spojené dvojjazyčné, česko-anglické verzi, zájemci si ji mohou v omezeném množství objednat na e-mailové adrese olaf.deutsch@mze.cz

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2014 – 2020
Food Safety and Nutrition Strategy  for 2014 – 2020

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018