Bezpečnost potravin

Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) na období 2010–2015

Vydáno: 9. 8. 2010
Autor:

Druhý plán boje proti TSE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 16.7.2010. V češtině.

Evropská komise uveřejnila dokument (viz příloha), který se týká boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE).
 
Obsah dokumentu:
1. Úvod
2. Činnosti plánované na období 2010–2015
2.1. Další revize seznamu a věkových hranic pro specifikovaný rizikový materiál (SRM)
2.1.1. Současné právní předpisy
2.1.2. Budoucí možná politika
2.2. Další revize zákazu vztahujícího se na krmiva
2.2.1. Současné právní předpisy
2.2.2. Současný výzkum
2.2.3. Možnost postupného rušení zákazu vztahujícího se na krmiva
2.3. Další revize dohledu nad BSE
2.3.1. Současné právní předpisy
2.3.2. Budoucí možná politika
2.4. Další revize opatření k eradikaci klusavky
2.4.1. Současné právní předpisy
2.4.2. Minulý a současný výzkum
2.4.3. Budoucí možná politika
2.5. Utrácení kohort skotu
2.5.1. Současné právní předpisy
2.5.2. Budoucí možná politika
2.6. Rychlé testy před porážkou a po porážce
2.6.1. Současné právní předpisy
2.6.2. Současné činnosti ve vývoji laboratorních testů 
2.6.3. Budoucí možná politika
3. Alternativní řešení pro případ, že by pozitivní vývoj nepokračoval ve všech
členských státech stejným tempem.
4. Závěr