Bezpečnost potravin

Steward Postharvest Review: nový online časopis

Vydáno: 28. 1. 2006
Autor:

Nový online časopis zaměřený na zemědělskou produkci v posklizňové etapě. Je zprostředkován volný přístup k úplným textům časopisu.

Steward Postharvest Review je nový online časopis (Online ISSN: 1745-9656), jehož cílem je poskytovat kvalitní aktuální informace o vývoji v oblasti výzkumu, který se zaměřuje na posklizňovou etapu zemědělské produkce. Časopis vydává Steward Postharvest Solutions (UK) Ltd. jako dvouměsíčník, a to od 1. června 2005. V příloze je na ukázku 4. číslo (prosinec 2005).

 

Kontakt:

* Aktuální vydání časopisu

* Předcházející vydání časopisu (archiv)

* Zaměření jednotlivých čísel časopisu pro rok 2006

 

Příloha : Steward Postharvest Review 1, 2005, č. 4 [pdf ; 2817234 bytů]