Bezpečnost potravin

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zahájila mezinárodní projekt COSTRA

Vydáno: 8. 6. 2006
Autor:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s nizozemským ministerstvem zemědělství, přírody a kvality potravin zahájila nový vzdělávací projekt „Komplexní školení zaměstnanců ve vztahu k řízení rizika a komunikaci (COSTRA)“. Cílem půlročního projektu je další vzdělávání pracovníků potravinářské inspekce s ohledem na nové požadavky Evropské komise v

Řada na sebe navazujících seminářů pod vedením pracovníků z nizozemských institucí, které mají na starosti problematiku bezpečnosti potravin, bude zaměřena na tematické oblasti jako příprava kontroly, kontrolní postupy a techniky, kontrolní plány, hygiena potravin, vysledovatelnost, kontrola systému HACCP či komunikace rizika. V závěrečné části projektu budou na odborná školení navazovat zahraniční stáže, kde inspektoři načerpají další praktické zkušenosti.

 

Projekt „COSTRA“ s rozpočtem necelých 140 000 EUR je  financován z prostředků programu PHARE – Transition Facility. Transition Facility (Přechodné opatření) je nástroj pomoci Evropské komise pro nově přistupující země, který je zaměřen na pokračování pomoci EK v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud není dostačující ve srovnání se „starými“ členskými zeměmi.

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce čerpá z finančních zdrojů EU úspěšně již deset let, a to především prostřednictvím fondů nevratné pomoci PHARE, z nichž se jí podařilo získat celkem více než 3 miliony EUR. Další prostředky využila v rámci nedávno ukončeného projektu INTERREG IIIA. Doposud byly získané prostředky využity zejména pro vybavení inspekce laboratorními přístroji, výpočetní technikou, pro odborné vzdělávání a proškolování zaměstnanců, vytvoření společného informačního systému českých dozorových úřadů a také pro zavedení systému managementu jakosti v SZPI.

 

 

Zdroj:  Státní zemědělská a potravinářská inspekce (D. Kolejková), 2. 6. 2006